Sular Akademi Hastanesi

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akif Sarıca

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: Mehmet Akif SARICA

Doğum Tarihi/Yeri: 12-10-1978 / Kahramanmaraş
Medeni Durumu: Evli ve 2 çocuk babası
Öğrenim Durumu:

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı: “İntrauterin hepatik ve portal venöz sistemin renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi”

 
Danışman: Prof. Dr. Reşat KERVANCIOĞLU
Mesleki deneyim ve görevler:

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türk Tabipler Birliği
Türk Radyoloji Derneği
Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe
ESERLER
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Kervancioglu S, Andic C, Bayram N, Telli C, Sarica A, Sirikci A. Bronchial artery embolization in the management of pulmonary parenchymal endometriosis with hemoptysis. Cardiovascular and interventional radiology 2008;31(4):824-7.

A2. Sener YZ, Babacan T, Sarica MA, Turkbeyler IH. A patient with
pneumopericardium secondary to extranodal T-cell lymphoma. BMJ Case Rep. 2013 Nov
12;2013.

A3. Menzilcioglu MS, Duymus M, Gungor G, Citil S, Sahin T, Boysan SN, Sarica A.
The value of real-time ultrasound elastography in chronic autoimmune thyroiditis.
Br J Radiol. 2014 Dec;87(1044):20140604. doi: 10.1259/bjr.20140604. Epub 2014 Oct

A4. Murat Bakacak, Salih Serin, Aykut Urfalıoğlu, Mehmet Akif Sarıca. Successful cesarean delivery following prenatal diagnosis of giant sacrococcygeal teratoma in the fetus. International Journal of Case Reports and Images, Vol. 5 No. 11, November 2014. ISSN – [0976-3198]

A5. Ibrahim Halil Türkbeyler, Mehmet Akif Sarıca, Taner Babacan, İsmail Dilli. Clinical image: rare localization of a giant recurrent malignant meningioma. Italian Journal of Medicine 2014; volume 8:132-134

A6. Bulut HT, Sarica MA, Baykan AH. The value of susceptibility weighted magnetic
resonance imaging in evaluation of patients with familial cerebral cavernous
angioma. Int J Clin Exp Med. 2014 Dec 15;7(12):5296-302.

A7. Turkbeyler İH, Babacan T, Dağ MS, Aydınlı M, Zengin O, Sarıca MA, Kadayıfçı A. A case of upper extremity thrombosis in patient with ulcerative colitis. Turk J Gastroenterol. 2015 Mar;26(2):191-2. doi: 10.5152/tjg.2015.5082.

A8. Polat H, Yucel MO, Gok A, Benlioglu C, Cift A, Sarica MA. Penile Mondor’s Disease: Primum Non Nocere! Urol J. 2015 Apr 29;12(2):2096-8. PMID:25923155.

A9. Menzilcioglu MS, Duymus M, Citil S, Avcu S, Gungor G, Sahin T, Boysan SN, Altunoren O, Sarica A. Strain wave elastography for evaluation of renal parenchyma in chronic kidney disease. Br J Radiol. 2015 Jun;88(1050):20140714. doi: 10.1259/bjr.

A10. Polat H, Sarica MA, Bulut HT, Yucel MO, Gok A, Cift A, Kalyenci B. The relationship between mean platelet volume and other platelet indices with testicular artery blood flow and fertility: a preliminary study. Int J Clin Exp Med. 2015 Jul 15;8(7):11554-8. PMID: 26379980.

A11. Sarica MA, Kızıldağ B, Yurttutan N, Baykara M, Bozkurt S. Computed tomography fındıngs ın gerıatrıc trauma patıents who admıtted to emergency room (servıce). Turkish Journal of Geriatrics. 2015;18(4):280-284.

A12. Zengin O, Onder ME, Sarica MA, Turkbeyler IH, Kimyon G, Demir ZH, Yildiz H, Kisacik B, Onat AM. Systemic vasculitis in a patient with rhupus syndrome. Reumatismo. 2015 Dec 23;67(4):161-4. doi: 10.4081/reumatismo.2015.858. PMID: 27215182.

A13. Kizildag B, Bilal N, Yurttutan N, Sari4a MA, Gungor G, Baykara M. The relationship between tinnitus and vascular anomalies on temporal bone CT scan: a retrospective case control study. Surg Radiol Anat. 2016 Jan 30.

A14. Sarıca MA, Dalkıran T, Menzilcioğlu MS, Duymuş M, Yurttutan N. Ultrasound Elastography in Pediatric Congenital Hypothyroid Patients. Pediatr EndocrinolRev. 2016 Sep;14(1):48-53. doi: 10.17458/PER.2016.SDMDY.UltrasoundElastography.

A15. Küçükdurmaz F, Sarıca MA, Emre Ö, Baykara M, Kızıldağ B, Resim S. Evaluationof the diagnostic efficacy of strain elastography in infertile population with normal and abnormal semen parameters. Turk J Urol. 2017 Sep;43(3):261-267. doi:10.5152/tud.2017.34793. Epub 2017 Jul 31.

A16. Sahin M, Demircioglu D, Oguz A, Tuzun D, Sarica MA, Inanc E, Gul K. Doesinsulin resistance increase thyroid volume in patients with polycystic ovarysyndrome? Arch Endocrinol Metab. 2017 Mar-Apr;61(2):145-151. doi:10.1590/2359-3997000000225.

A17. Yurttutan N, Kizildag B, Sarica MA, Baykara M. Effect of Hemoconcentration on Dural Sinus Computed Tomography Density in a Pediatric Population.Neuropediatrics. 2016 Oct;47(5):327-31. doi: 10.1055/s-0036-1586215. Epub 2016Jul 25.

A18. Yurttutan N, Gungor G, Bilal N, Kizildag B, Baykara M, Sarica MA. Interpretation of thyroid glands in a group of healthy children: real-time ultrasonography elastography study. J Pediatr Endocrinol Metab. 2016 Aug1;29(8):933-7. doi: 10.1515/jpem-2015-0409.

A19. Kızıldağ B, Yurttutan N, Sarıca MA, Atilla N, Baykara M, Şereflican B, Yıldırım Çetin G. Insights into chest computed tomography findings in Behcet’s disease. Tuberk Toraks. 2018 Dec;66(4):325-333. English. doi: 10.5578/tt.27936. PMID: 30683028.

A20. Gungor O, Guzel FB, Sarica MA, Gungor G, Ganidagli B, Yurttutan N, Gorgel AF, Altunoren O. Ultrasound Elastography Evaluations in Patient Populations With Various Kidney Diseases. Ultrasound Q. 2019 Jun;35(2):169-172. doi: 10.1097/RUQ.0000000000000404. PMID: 30601446.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
B1. Kervancıoğlu S, Andiç Ç, Sarıca A, Şirikçi A. Bilateral Ana Karotid Arter Oklüzyonu: Nadir Bir Olgu Sunumu. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 2007; 10(1): 107-110.

B2. Kervancıoğlu S, Sarıca A, Mete A, Özkur A, Bayram M. Varikoselin Testis Hacmi Üzerine Etkisi. Gaziantep Tıp Dergisi, 2008; 14(2): 11-14.

B3. Çömez G, Pehlivan Y, Sevinç A, Kervancıoğlu K, Sarıca MA, Tutar E, Camcı C, Adlı M. Maksiller Sinüs Tutulumlu Ekstramedüller Plazmositom: Genç Bir Olgu Sunumu. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi 2008; 18(2): 112-115.

B4. Çetinçakmak MG, Şirikçi A, Sarıca MA, Sönmezışık S, Bayram MM. Cerrahi Tedavi Yapılamayan Primer Karaciğer Tümörlerinde Transarteriyel Kemoembolizasyon Tedavisinin Sağ Kalıma Etkisi. Dicle Tıp Dergisi 2011; 38(2): 164-169.

B5. Mehmet Akif Sarıca, İbrahim Halil Türkbeyler, Taner Babacan, Hacı Bayram
Tosun, Taner Bulut. Kalçanın çift taraflı geçici bölgesel osteoporozu: olgu sunumu. Gaziantep Tıp Dergisi 2013;19(3): 207-209.

B6. Sarica MA, Menzilcioğlu MS, Kızıldağ B, Yurttutan N. Pediatrik Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Görüntüleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 9(2): 64-68.

B7. Sarica MA, Kızıldağ B, Selçuk MY, Tutak AŞ, Baykan AH, Bulut HT, Türkbeyler İH. Kronik Venöz Yetmezlikli Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2016; 7 (1): 73-77.

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C1. Mehmet Akif Sarıca, Nuretdin Kuzhan, Nursel Yurttutan, Betül Kızıldağ, Murat Baykara, Ömer Faruk Kökoğlu. Evaluation of the patients underwent percutaneous abscess drainage. The 7th eurasıa congress of infectious diseases, Tbilisi, Georgia. PP193 2015
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
D1. Özkur A, Şirikçi A, Sarıca A, Kervancıoğlu S, Çakır Y, Sönmezışık S, Bayram M. Ülsere Karotid Arter Plaklarında Stent Uygulamasını Takiben Spontan Düzelmenin Morfolojik Olarak Değerlendirilmesi. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya PB341, 2006.
D2. Şirikçi A, Kervancıoğlu S, Sönmezışık S, Çakır Y, Sarıca A, Özkur A, Bayram M. Karotis Stent Tedavsi Uygulanan Hastaların İntimal Hiperplazi Açısından Değerlendirilmesi. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya SB086, 2006.
D3. Çakır Y, Şirikçi A, Özkur A, Kervancıoğlu S, Sönmezışık S, Sarıca A. Vertebral Arter Orifis Darlıklarında Endovasküler Tedavinin Ve Erken Takiplerinin Sonuçları. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya SB078, 2006.
D4. Kervancıoğlu S, Sarıca A, Mete A, Özkur A, Bayram M. Varikoselin Testis Hacmi Üzerine Etkisi. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya PB268, 2007.
D5. Şirikçi A, Sönmezışık S, Kervancıoğlu S, Andiç Ç, Özkur A, Sarıca A. Tek Taraflı Ekstrakranial İnternal Karotis Arter Oklüzyonlarında Kontralateral ICA Stenozunun Endovasküler Tedavi Ve Takip Sonuçları. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya PB344, 2007.
D6. Kervancıoğlu S, Andiç Ç, Sarıca A, Şirikçi A. Bilateral Ana Karotis Arter Oklüzyonu: Nadir Bir Olgu. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya PB369, 2007.
D7. Çömez G, Pehlivan Y, Sevinç A, Kervancıoğlu K, Sarıca MA, Tutar E, Camcı C, Adlı M. Maksiller Sinüs Tutulumlu Ekstramedüller Plazmositom: Genç Bir Olgu Sunumu. 33 Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara PB0117, 2007.
D8. Hacı Taner Bulut, Adem Yıldırım, Burcu Ekmekçi, Ali Baykan, Gülseren Dost Sürücü, Mehmet Akif Sarıca, Mehmet Karabiber. Sakral bölge yerleşimli nadir görülen bir schwannoma olgusu. Türk Manyetik Rezonans Derneği 18. Yıllık Toplantısı, Ankara PB185, 2013.
D9. Hacı Taner Bulut, Adem Yıldırım, Ali Baykan, Gülseren Dost Sürücü, Mehmet Akif Sarıca, Mehmet Karabiber. Humerus yerleşimli nadir görülen bir intraosseöz lipom olgusu. Türk Manyetik Rezonans Derneği 18. Yıllık Toplantısı, Ankara PB185, 2013.
D10. Hacı Taner Bulut, Adem Yıldırım, Mehmet Akif Sarıca, Mehmet Karabiber, Ali Baykan, Gülseren Dost Sürücü. Tedaviye dirençli sol uyluk yerleşimli agresif fibromatozis olgusunun manyetik rezonans takip bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 18. Yıllık Toplantısı, Ankara PB191, 2013.
D11. Mehmet Fatih İnci, Özlem Tuğçe Kalaycı, Fuat Özkan, Betül Kızıldağ, Mehmet Akif Sarıca. Manyetik Rezonans Görüntülemede Tespit Edilen Meniskopati Varlığı ve Şiddeti ile Obezite Arasındaki İlişki. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya PB1146, 2014.
D12. Mehmet Fatih İnci, Özlem Tuğçe Kalaycı, Fuat Özkan, Mehmet Akif Sarıca, Betül Kızıldağ. Erken çocukluk dönemindeki kafa travmalarına radyolojik bakış. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya PB1350, 2014.

D13. Hacı Taner Bulut, Mehmet Akif Sarıca, Ali Haydar Baykan. Ailesel Kavernöz Anjiyomlu Hastaların Değerlendirilmesinde Susceptibility Weighted Imaging Sekansının Değeri. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya SS018, 2014.
D14. Mehmet Sait Menzilcioğlu, Mahmut Duymuş, Gülay Güngör, Serdal Çitil, Tuna Sahin, Şerife Nur Boysan, Özkan Güngör, Mehmet Akif Sarıca. Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Böbrek Parankim Hasarı Evrelerinin Sonografik Elastografi İle Korelasyonu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya SS080, 2014.
D15. Mehmet Fatih İnci, Özlem Tuğçe Kalaycı, Fuat Özkan, Betül Kızıldağ, Mehmet Akif Sarıca. İnce Barsak Tıkanıklıklarının Değerlendirilmesinde Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografinin Rolü. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya SS081, 2014.
D16. Mehmet Fatih İnci, Özlem Tuğçe Kalaycı, Fuat Özkan, Betül Kızıldağ, Mehmet Akif Sarıca. Sinonazal Bölge Anatomik Varyasyonlarının Paranazal Sinüs Enfeksiyonları ile İlişkisi. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya SS104, 2014.
D17. Mehmet Sait Menzilcioğlu, Mahmut Duymuş, Gülay Güngör, Serdal Çitil, Tuna Sahin, Şerife Nur Boysan, Mehmet Akif Sarıca. Kronik Otoimmün Tiroiditte Elastografi. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya SS105, 2014.
D18. Nuretdin Kuzhan, Ömer Faruk Kökoğlu, Hasan Uçmak, Selma Güler, Mehmet Akif Sarıca, Erkan Efe, Ufuk Ölker. Piyelonefrit Sonrası Gelişen Renal Apse ve Septik Artrit. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir PB042 2015

D19. Nuretdin Kuzhan, Ömer Faruk Kökoğlu, Hasan Uçmak, Mehmet Akif Sarıca, Murat Şahin, Sümeyra Alkış Koçtürk, Tuba Güler Bakacak. Yanık Sonrası Gelişen Bir Diyabetik Ayak Enfeksiyonu Olgusu. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir PB098 2015

D20. Nuretdin Kuzhan, Ömer Faruk Kökoğlu, Hasan Uçmak, Selma Güler, Sümeyra Alkış Koçtürk, Mehmet Akif Sarıca, Naime Sıla Sultanoğlu. Süpüratif Lenfadenit Araştırması Sırasında Saptanan Miliyer Tüberküloz. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir PB222 2015

D21. Mehmet Akif Sarıca, Nursel Yurttutan, Betül Kızıldağ, Murat Baykara. İyatrojenik intrahepatik safra yolu dilatasyonu. Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Toplantısı, Ankara PB004, 2015.
D22. Betül Kızıldağ, Mehmet Akif Sarıca, Nursel Yurttutan, Murat Şahin, Ayten Oğuz. İleri yaşta tanı konan dişi psödohermafrodizmli olguda pelvik MRG bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Toplantısı, Ankara PB046, 2015.
D23. Nursel Yurttutan, Betül Kızıldağ, Mehmet Akif Sarıca. Timpanomadiektomi sonrası gelişen beyin absesi: Vaka sunumu. Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Toplantısı, Ankara PB090, 2015.
D24. Nursel Yurttutan, Nagihan Bilal, Betül Kızıldağ, Tuğba Paksoy Doğruluk, Uygar Utku, Mehmet Akif Sarıca. Nadir bir nöbet nedeni; Lipoid Proteinozis: Vaka sunumu. Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Toplantısı, Ankara PB320, 2015.
D25. Betül Kızıldağ, Nursel Yurttutan, Ali Erdal Karakaya, Mehmet Akif Sarıca, Ahmet Burak Doğan. Tekrarlayan karın ağrısı ile başvuran pediyatrik anüler pankreas olgusu: multimodaliter görüntüleme bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Toplantısı, Ankara PB347, 2015.
D26. Nursel Yurttutan, Gülay Güngör, Nagihan Bilal, Betül Kızıldağ, Murat Baykara, Mehmet Akif Sarıca. Real Time Ultrason Elastografi ile çocuklarda tiroid bezi parankiminin değerlendirilmesi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya SS2074, 2015
D27. Nursel Yurttutan, Betül Kızıldağ, Mehmet Akif Sarıca, Murat Baykara. Pediatrik yaş grubunda hemokonsantrasyonun dural sinüs BT dansitesi üzerine etkisi. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya PS0002, 2015.

D28. Betül Kızıldağ, Mehmet Akif Sarıca, Nursel Yurttutan, Murat Baykara. Tiroid papiller karsinomda multimodaliter görüntüleme bulguları. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya PS0312, 2015.

D29. Betül Kızıldağ, Nursel Yurttutan, Mehmet Akif Sarıca, Arif Emre, Fatih Mehmet Yazar, Ertan Bülbüloğlu. Sleeve gastrektomi sonrası BT görüntüleme bulguları. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya PS0510, 2015.

D30. Nursel Yurttutan, Betül Kızıldağ, Ali Erdal Karakaya, Mehmet Akif Sarıca. Karaciğer transplantasyonu sonrası gelişen kapalı loop obstrüksiyonu ile prezente olan sağ diyafragma hernisi olgusu. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya PS0707, 2015.

D31. Nursel Yurttutan, Gülay Güngör, Betül Kızıldağ, Murat Baykara, Mehmet Akif Sarıca. İnsidental adrenal myelolipoma vakalarının kesitsel görüntüleme bulguları ile sunumu: Resimlerle bir konu. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya PS0780, 2015.

D32. Betül Kızıldağ, Nursel Yurttutan, Mehmet Akif Sarıca, Murat Baykara. Anormal çıkışlı sağ vertebral arterin MDBT görünümü; bir olgu eşliğinde. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya PS1266, 2015.

D33. Nursel Yurttutan, Betül Kızıldağ, Mehmet Akif Sarıca, Murat Baykara. Küçük şeyler son derecede önemlidir. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya PS1278, 2015.

D34. Mehmet Akif Sarıca, Nursel Yurttutan, Betül Kızıldağ, Murat Baykara, Selim Bozkurt. Geriatrik Travmalara Radyolojik Bakış. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya PS1423, 2015.

Kitap Bölümü:
1. Böbreğin konjenital anomalileri ve cerrahi tedavisi
Böbreğin vasküler anomalileri ve cerrahi tedavisi bölüm editörü, Konjenital renal arter stenozu ve tedavisi Yazarı

 

E. Katıldığı Kurslar, Bilimsel Etkinlikler:
E1. “MR Fizik Kursu”, 06 Haziran 2009, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep.
E2. “Kronik Venöz Yetmezlikte (Varis) Endovenöz Lazer Tedavisi”, 15 Şubat 2011, Çukurova Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Adana.

F. Katıldığı Kongreler:
F1. Kardiyak MDBT Uygulamaları Ve 2. Pediyatrik Radyoloji Sempozyumu, 12 Mayıs 2007, Malatya.

F2. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Antalya.

F3. Toplar Damar Girişimleri Sempozyumu, 25-26 Nisan 2008, Adana.

F4. 3. Pediyatrik Radyoloji Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2008, Kayseri.

F5. 3. Türk Manyetik Rezonans Derneği Kongresi, 22-24 Mayıs 2008, Ankara.

F6. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010, Antalya.

F7. Pediyatrik Radyoloji, 15 Ocak 2011, Adana.

F8. Abdominal MRG Uygulamaları, 26 Şubat 2011, Adana.

F9. 7. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı. 15-18 Mart 2012, İzmir.

F10. 8. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı. 28-31 Mart 2013, Antalya.

F11. Meme Radyolojisi Sempozyumu. 1-2 Haziran 2013, Gaziantep.

F12. CIRSE 2013. 14-18 September 2013, Barcelona/Spain.

F13. ECR 2014. Vienna/Austuria

F14. RSNA 2015 Chicago/America

Yabancı Dil: İngilice ÜDS: 65

Randevu Al